top of page

מהפכות

Updated: Jul 16, 2022

איך מצליחים לחולל שינוי? הרי לאף אחד אין מספיק כח.

החברה שלנו בנויה משכבות, כאשר למעלה יש את המנהיג ושכבה מתחתיו יש את האנשים שבזכותם הוא המנהיג, הם הכח שלו, אפשר לראות את זה בכל חברה, לא רק במדינה, גם בקבוצות חברים, יש מישהו שהוא מלך החבורה, הסיבה שהוא המלך, זה כי שאר החברים נתנו לו את האופציה, חבר אחד בשכבה למטה, לא יוכל לבדו לקחת את המלוכה, הוא צריך שיתוף פעולה. ככל שמדובר בקבוצה גדולה יותר, ככה יותר קשה להשיג תמיכה, גם בגלל הכמות וגם בגלל שעם הכמות, יש גם פחות קשר לכלל השכבה ולכן לאדם בודד קשה להחליף את השכבה העליונה ואם הוא ימרוד לבד הוא ימצא עצמו יורד לשכבות הבאות.

האינטרנט הצליח לחבר אנשים מאותה השכבה ולכן האינטרנט הביא הרבה מהפכות- צרכנות, פוליטית, טכנולוגית, כלכלית, חינוכית ועוד, העניין שכשעושים מהפכה בלי תכנית מה דרך השליטה הנכונה, אז נוצר בלגאן, טורפים את הקלפים והכל יכול לקרות, זה הסיבה שמהפכות מחכות עד שיהיה ממש כואב, ממש לא נח. האנשים מרגישים שרק אם ממש גרוע, נלחם כדי לשנות, כי כל אופציה אחרת תהיה טובה יותר.

אך אם לאנשים הייתה תכנית ישימה של שליטה טובה יותר, שהם מאמינים בה באמת, אז הם לא היו צריכים לחכות שיהיה ממש גרוע, יש להם את הביטחון שיהיה יותר טוב


27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page