top of page

כלום ושום דבר בלעדיהם


תארו לכם שאתם רואים אדם שעוצם את העיניים, כאילו הוא מתרכז והוא בעולם משלו, הוא סתם עושה תנועות מוזרות עם הידיים וכל הגוף, הוא נראה לא קשור, מתנהג שונה מהחברה, עושה דברים בדרך שלו ולא יוצא מזה כלום.

אבל קחו את אותו אדם ושימו לידו נגנים מוכשרים ותשמעו יצירה מדהימה, היצירה המדהימה עד עכשיו נשמעה רק בראש שלו, בזכות הנגנים המוכשרים, כל העולם נהנה ממנה. כמו המנצח, כך היזם… אי אפשר להבין את הפעולות שלו וגם לא יוצא מהם כלום, רצים לו דברים בראש, אבל קשה להבין מה זה ומה הוא רוצה.. עד שהוא מצליח להקיף עצמו באנשים מוכשרים ואז יש יצירה מדהימה, שכל העולם יכול להנות ממנה. מנצח, כמה שיהיה מוכשר, לא יהיה שווה כלום בלי אנשים וגם לא יהיה שווה כלום בלי אנשים מוכשרים. בלי קשר לזה שכייף לדעת המון מהכל, יזם לא צריך להיות מומחה בכלווווום, חוץ מדבר אחד שהוא חיייייייב להיות מאסטר בו, אנשים! יזם חייב לדעת לבחור את האנשים הכי תותחים ולסחוף אותם לחלום איתו ביחד, לדעת לבחור את האנשים ולתקשר להם את היצירה שלו, אם הוא בחר את האנשים המוכשרים באמת, יהיה לו קל מאוד להעביר להם את הרעיון, הם כבר יראו את היצירה המדהימה לכל העולם.


41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page