top of page

מה למדת?


כל פעם ששואלים אותי מה למדתי אני נתקע.. כי יש את השאלה ששאלו ויש את השאלה שהתכוונו, בזה שהם שאלו מה למדת, הם בעצם רצו להבין איזה תואר יש לי.. מה זה עוזר להם? זה רק סימן זהות להבין בערך במה אני עוסק, האם יש לזה קשר למציאות, לא בכל המקרים.. כששואלים אותי מה למדתי, אני רוצה לענות ואז רצים בראש בלי סוף קורסים, ספרים, סמינרים, פגישות ביים של תחומים, אם נחבר את כל אלה ביחד כבר היה לי דוקטורט, אבל מבחינת כולם אין לי בגרות, אז אין לי השכלה, אני לא באמת יודע.

זה מובן לי, אבל עדיין מוזר שאפילו שאנחנו חיים בתקופה כזאת שהקורסים באינטרנט זה כבר נחלת הכלל, עדיין יש חשיבות רבה לתואר, אז בואו אגיד לכם משהו על תואר

יש תארים שחייבים אותם בשביל רישיון עבודה- עריכת דין, חשבונאות, רפואה… ויש תארים שנותנים ידע כללי, רובם לא נותנים ניסיון, אלא רק חומר תיאורטי.. חומר תיאורטי ללא פרקטיקה, סופו לא רק להישכח, אלא בסופו של דבר גם אם ניתקל בחומר הזה שוב, לא נזכור שבכלל למדנו אותו.

קראתי אחרי הרבה זמן משהו שכתבתי, אם לא השגיאות כתיב והדרך המוזרה שלי לכתוב, לא הייתי מאמין שאני כתבתי את זה, היו שם מושגים שהייתי צריך לחפש את הפירוש שלהם באינטרנט, לא היה לי מושג שאני יודע אותם ובטח לא שהשתמשתי בהם, לצערי לא השתמשתי מספיק בשביל לזכור.

האמת, אני גם לא מאשים את השאלה "מה למדת?" במה נחליף אותה? "איזה ניסיון יש לך?" "במה יש לך ידע?" יש בסימן זהות הזה משהו שעוזר לנו בשיחה, אך אני חושב שצריך למצוא לזה תחליף, למישהו יש רעיון?


14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page