top of page

בואו נהפוך אנשים לטובים יותר


החלום שלי, שנהפוך אנשים לטובים יותר.

כאלה שלא מתלוננים, אלא לוקחים אחריות ומשנים

שלומדים כל הזמן

יודעים להקשיב לעצמם, למצוא את החלומות שלהם ולהגשים אותם.

שנייצר חברה שמדרבנת אחד את השני ללמוד עוד, לעשות עוד לשאוף למטרה ולהגיע.

בחברה לכל אחד יהיה את החופש שלו לקחת את הדברים לאן שהוא רוצה, תוך לימוד מתמיד של איך להתנהג בחברה בכבוד, איך לקדם את החלומות שלו ולעזור לאחרים, לכל אחד יהיה את הכלים להבין אם הוא בכיוון הנכון או לא, מערכת התקבולים שלנו תהיה בהתאם להצלחות ולכל אחד יהיה את הכלים איך להתמודד עם כשלונות ולאיך לגדול ולהתפתח כל הזמן.

בחברה אנשים יבינו שאנשים הם טובים, ואם עשו משהו פוגע, זה כי או רע להם וצריך לעזור להם או שלא הבינו שפגעו במישהו.

כולם יהיו אופטימיים ויבינו שהכל לטובה, כי אין דרך אחרת והסתכלות אחרת פשוט לא עוזרת.

חופש בתוך כללים ברורים והרבה הרבה השכלה.

כחלק מהעבודה, אנשים כל יום ילמדו, יעצימו את עצמם, גם יתאמנו וידעו לפנות זמן לעצמם, להיות הם טובים יותר, מאושרים יותר.

נהפוך לצבא שהולך לעשות סדר בעולם, כל מי שמפריע לו משהו יקבל את הביטחון והכלים כדי לשנות ולשפר, נהפוך את העולם לטוב יותר.

נבנה מערכות דירוג ומשחוק שיובילו אותנו לשם בהנאה. החיים הם משחק, אנחנו הטובים ואנחנו ננצח


10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page